09.08.19

Co to znaczy, że okno jest energooszczędne?

CZYM JEST WSPÓŁCZYNNIK UW?

Choć pojęcie okien energooszczędych nie jest nowe, to dopiero od kilku lat notuje się wyraźny wzrost zainteresowania oknami tego typu. Coraz większa świadomość inwestorów oraz wprowadzone regulacje prawne wymusiły na producentach okien konieczność podawania parametrów związanych z izolacją termiczną. Dotyczy to zarówno okien PCV, jak i okien drewnianych. Najważniejszym z parametrów jest współczynnik Uw określający przepuszczalność termiczną całego okna. Im jego wartość jest niższa, tym okno oddaje mniej ciepła. Chociaż nie ma oficjalnej definicji energooszczędnego okna, przyjęło się za takie uznawać okna o współczynniku Uw 1,2 lub niższym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w nowych budynkach wartość współczynnika Uw nie może przekraczać 1,3. Współczynnik Uw stolarki okiennej dla domów pasywnych (czyli domów o minimalnym zapotrzebowaniu na energię grzewczą) nie może przekraczać 0,8.

 

CO MA WPŁYW NA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ OKNA?

Najważniejszy wpływ na wysokość współczynnika Uw mają szyby. W oknach o niskiej przepuszczalności termicznej stosowane są szyby zespolone z podwójnym lub potrójnym oszkleniem wypełnionym gazem szlachetnym (najczęściej argonem). Szyby powinny być również pokryte powłoką antyemisyjną. Współczynnikiem przenikania ciepła przez szybę jest współczynnik Ug. Szyby zapewniają lepszą izolację niż ramy, dlatego ważne, by zajmowały jak największą  powierzchnię okna. Elementami mającym wpływ na energooszczędność okna są również profile, ramki dystansowe, uszczelki oraz okucia.

 

KOMU ZLECIĆ MONTAŻ OKIEN ENERGOOSZCZĘDNYCH?

Równie ważny, co dobór okien, jest ich montaż. Aby okna energooszczędne dobrze spełniały swoją funkcję być zamontowane przez fachowców. Usługa montażu okien realizowana przez profesjonalistów z firmy Variant obejmuje dowóz do klienta zakupionych produktów, ich rozładunek oraz wykonanie wszystkich czynności montażowych wraz z uszczelnieniem dolnej szczeliny pod oknem. Powierzenie montażu specjalistom gwarantuje, że okna zostaną osadzone stabilnie, będą szczelne i bezpieczne w użytkowaniu.