11.01.19

„Czyste powietrze” – program dopłaty do dociepleń domów i wymiany okien

KILKA PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Głównym założeniem nowego programu jest walka z postępującym zanieczyszczeniem powietrza. Wypłacane pieniądze mają być przeznaczane zarówno na poprawę efektywności, jak i zarządzanie energią w gospodarstwach domowych, co w konsekwencji prowadzić ma do skutecznego zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery. O dopłaty mogą się starać m.in.:

  • współwłaściciele i właściciele już istniejących domów jednorodzinnych,
  • osoby, które posiadają ważną zgodę na budowę budynku jednorodzinnego.

Otrzymane fundusze mogą mają pomóc nie tylko w wymianie, ale również zakupie i montażu źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Najogólniej rzecz ujmując oznacza to, że właściciele budynków mieszkalnych mogą wydać je na:

  • ocieplenie domu,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę wyeksploatowanego kotła grzewczego,
  • instalację odnawialnych źródeł energii,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warto przy tym zaznaczyć, że przewidziane we wniosku inwestycje wnioskodawca musi zrealizować w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Należy także powiedzieć, że możliwe jest również uzyskanie dopłat na inwestycje już rozpoczęte, pod warunkiem że ich budowa nie rozpoczęła się dawniej niż w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Jak już wcześniej wspomniano, nabór wniosków ruszył 19 września 2018 roku i potrwa do 31 grudnia 2027 roku. Wypełnione formularze należy składać do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem internetu.