24.04.19

Montaż okien w kilku prostych krokach

  1. Przygotowanie muru i okna

Przed przystąpieniem do montażu właściwego okna PVC należy odpowiednio przygotować na nie otwór. Otwór okienny powinien być oczyszczony, a niekiedy wskazane jest zastosowanie podkładu gruntującego.

Odpowiednio przygotowane do montażu okno powinno mieć zamontowane kotwy, dyble i śruby w odległościach co kilkadziesiąt centymetrów od siebie. Prawidłowo umieszczone elementy montażowe przejmują wszystkie obciążenia działające na okno. Otwór okienny powinien być również zabezpieczony taśmą para przepuszczalną (od zewnątrz) i taśmą paroszczelną (od wewnątrz).

  1. Montaż ościeżnicy

Ościeżnica, czyli rama okna, powinna być umieszczona, tak aby z każdej jej strony znajdowały się szczeliny dylatacyjne. Ościeżnica musi zostać ustabilizowana przy pomocy klinów rozporowych.

  1. Montaż właściwy

Wyposażone w kotwy okno należy uważnie przykręcić do muru kołkami lub specjalnymi śrubami. Jeśli montaż odbywa się przy użyciu dybli, należy uszczelnić otwory w dolnym elemencie ramy.

  1. Zwilżenie muru i nakładanie pianki montażowej

Przed zastosowaniem pianki montażowej mur przy otworze okiennym należy zwilżyć wodą. Dzięki temu zabiegowi pianka szybciej zwiąże i zastygnie. Piankę montażową najlepiej nakładać od dołu do góry, zapełniając wszystkie szczeliny.

  1. Przyklejanie taśmy paroszczelnej

Taśmę paroszczelną, która z jednej strony przymocowana jest do otworu okiennego, mocujemy do muru. Dzięki temu tworzy się izolacja przeciwko wilgoci.

  1. Zawieszenie skrzydeł

Finalnym etapem montażu okien jest wstawienie skrzydeł oraz regulacja dystansowa szyby.

POPULARNE BŁĘDY PRZY MONTAŻU OKIEN:

  • złe przygotowanie otworu okiennego
  • niedostosowanie wielkości otworu w murze do wielkości okna
  • zbyt mała ilość kotew lub ich brak
  • zbyt mała lub zbyt duża ilość pianki montażowej